Föreningsstämma LNS Fiber ek för 2021

Aktuella Dokument

Du hittar nedanstående dokument under knappen Dokument, övrig dokumentation skickas på begäran.
Protokoll Årsstämma 2021
Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse 2020
Budget 2020
Budget 2021
Återbetalning av medlemsinsats 2021

Medlemsfrågor

On 2021-05-17 22:07, Kalle Ekdahl 
Skulle man kunna få se föreslagen budget och jämförelse med tidigare års budgetar?
Vänliga hälsningar, Kalle

Årets och föregående års budget skickad till Kalle, vilka nu även ligger under "Årsredovisning 2020" ovan. /Styrelsen