Nytt avtal från och med 2022-11-01!!!!

LNS Fiber har tecknat nytt tjänsteavtal med Net at Once som gäller från och med den 1 november 2022. Den största förändringen blir att vi har valt Telia som TV-operatör,  läs mer om vad som ingår i avtalet här. I och  med detta måste alla medlemsavtal förnyas, information är utskickad till samtliga medlemmar.

Utbud och priser 

LNS Fiber har tecknat gruppavtal med kommunikationsoperatören Net at Once och erbjuder nedanstående abonnemang och tjänster. Här hittar du även övriga löpande avgifter som tillkommer utöver abonnemangs- och anslutningskostnader. 

Kostnad för nyanslutning av fastighet till fibernätet meddelas av föreningen efter godkänd medlemsansökan, läs mer under avtalsvillkor och dokument.

Observera att ändring av abonnemangsform alltid skall meddelas föreningen skriftligt via beställningsblanketten.

Tjänster och priser

Double Play  
Internet+Telefon     175 kr/mån
Byanätsavgift, se nedan    155 kr/mån
Totalt               330 kr/mån

Triple Play
Internet+Telefon+TV    225 kr/mån
Byanätsavgift, se nedan    155 kr/mån
Totalt               380 kr/mån

Öppet nät
Välj din egen leverantör eller använd bara de tjänster du behöver. Tjänsten beställs och faktureras direkt av Net at Once. Byanätsavgift tillkommer och faktureras av föreningen.

Delårsabonnemang
Med ett delårsabonnemang aktiverar du själv din anslutning direkt i en portal hos Net at Once. Ingen bindningstid men en månads uppsägningstid. Tjänsten beställs och faktureras direkt av Net at Once. Byanätsavgift tillkommer och faktureras av föreningen.

Vilande abonnemang 

Anslut fastighet men ha en vilande anslutning utan kostnad.
Aktiveringskostnad 1500 kr.

Byanätsavgift    
Byanätsavgiften, 155 kr/mån, är föreningens nätavgift som faktureras alla aktiva anslutningar oavsett abonnemangsform.

Medlemsavgift         
Medlemsavgiften, 270 kr/år, fastställs på föreningens årsstämma och faktureras alla anslutningar oavsett abonnemangsform.

Extratjänster och Företagstjänster
Välj till tjänster utöver vad gruppavtalet erbjuder. Tjänsterna beställs och faktureras direkt av Net at Once.

Samtliga priser gäller inklusive moms. Abonnemangs- och Byanätsavgift faktureras per kvartal och medlemsavgiften en gång om året.

Grundutbud enligt gruppavtalet

Internet
200/200 Mbps högkvalitativt fiberbredband ingår i gruppavtalet. Möjlighet finns att uppgradera till 1000/1000 Mbps.

Telefon
I gruppavtalet ingår IP-telefoni – Telefoni BAS.
Observera att trafikavgifter tillkommer!

TV
TV-utbudet som ingår i gruppavtalet levereras av Sappa. I avtalet ingår paketet Sappa Mer, som är framtaget särskilt för fiberföreningar och finns inte på Sappas hemsida.
Följande kanaler ingår

SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal9, TV10, Kanal11, TV12, 
SVT24, SVTBarn, Kunskapskanalen, Axess TV, Discovery Channel och MTV
Fler TV-kanaler beställs och faktureras direkt av Sappa.